Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử

Loading...