Tìm thấy 2662 thủ tục

Mức độ 3
Tư vấn sử dụng điện
Mức độ 3
Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện
Mức độ 3
Giải đáp kiến nghị
Mức độ 3
Cập nhật thông tin khách hàng
Mức độ 3
Chấm dứt HĐMBĐ
Mức độ 3
Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha
Mức độ 3
Thay đổi chủ thể HĐMBĐ
Mức độ 3
Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ
Mức độ 3
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 3
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Mức độ 3
Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan nhà nước
Mức độ 3
Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác
Loading...