Tìm thấy 2662 thủ tục

Mức độ 3
Kiểm định thiết bị
Mức độ 3
Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
Mức độ 3
Báo mất điện do sự cố
Mức độ 3
Tách công tơ dùng chung
Mức độ 3
Tra cứu - Tải hóa đơn điện tử
Mức độ 3
Tra cứu tình hình tiêu thụ điện
Mức độ 3
Tra cứu chỉ số công tơ
Mức độ 3
Tra cứu điểm thu và hình thức thu tiền điện
Mức độ 3
Tra cứu thủ tục cấp điện
Mức độ 3
Tra cứu tiến độ yêu cầu dịch vụ
Mức độ 4
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trong Kinh doanh thực phẩm)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng)
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Phòng Quản lý công nghiệp)
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
Loading...