Tìm thấy 40 thủ tục

Mức độ 3
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 3
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần 1 tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Loading...