Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trong Kinh doanh thực phẩm)

Ký hiệu thủ tục: LVATTP03
Lượt xem: 1474
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Sở Công thương Ninh Bình
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại bộ phận một cửa điện tử của Sở
- Qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
- Qua dịch vụ bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


* Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000 đồng/lần/cơ sở * Phí thẩm định cơ sở kinh doanh: - Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đồng/lần/cơ sở - Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở * Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 150.000 đồng/lần cấp


Căn cứ pháp lý - Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở CT

- Tiếp nhận hồ sơ và viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý thương mại thụ lý.

Bước 3:  Thẩm định hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 7 ngày, nêu rõ lý do .

   + Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân không quá 7 ngày kể từ ngày viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

   + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện theo bước tiếp theo.

Bước 4: Lập công văn trình lãnh đạo Sở phê duyệt về việc thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh

Bước 5: Dự thảo giấy phép trình lãnh đạo phòng kiểm tra

Bước 6: Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên:

   -   Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

   -   Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên phòng xử lý

Bước 7: Phó Giám đốc Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận

Bước 8: Tiếp nhận kết quả, đóng dấu vào sổ và trả kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 9: Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu 1b tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2b quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh

File mẫu:

* Điều kiện chung
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm;
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp không bao gồm chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản.
* Điều kiện riêng: Cơ sở kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.