Mức độ 2  Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: LVATTP08
Lượt xem: 398
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Sở Công Thương Ninh Bình
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở
- Qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
- Qua dịch vụ bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


* Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: - Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/lần/sản phẩm. - Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm. * Lệ phí: 150.000 đồng/lần/sản phẩm.


Căn cứ pháp lý - Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất, kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại , hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng an, toàn thực phẩm và điện.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở CT

- Tiếp nhận hồ sơ và viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả:

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý thương mại thụ lý.

Bước 3:   Thẩm định hồ sơ:

 + Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ theo đúng quy định

   + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng QLTM cử cán bộ đi thẩm định thực tế tại cơ sở. Nếu không đạt yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục. Nếu Đạt thực hiện theo bước tiếp theo.

Bước 4: Dự thảo giấy phép trình lãnh đạo phòng kiểm tra

Bước 5: Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên:

   -   Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

   -   Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên phòng xử lý

Bước 6: Phó Giám đốc Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận

Bước 7: Tiếp nhận kết quả, đóng dấu vào sổ và trả kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 8: Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân

 

- Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
- Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
- Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo
- Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);
- Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

File mẫu:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương quản lý: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.
- Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo:
(1) Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
(2) Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.
(3) Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.
(4) Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký.