Mức độ 3  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: TTBC03
Lượt xem: 140
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí năm 2016;
- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản ban tin, xuất bản đặc san.

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, ở tỉnh có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc hành chính từ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, Phố 4 phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
  Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản bản tin, trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.

- Tờ khai đề nghị cấp phép xuất bản Bản tin (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT)
- Bản sao có chứng thực hoặc bàn sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;
- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

File mẫu:

  • Đơn xin phép xuất bản Bản tin; Tải về
  • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm về việc xuất bản Bản tin; Tải về

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;
- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp đảm bảo cho việc xuất bản bản tin;
- Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;
- Có địa điểm làm việc chính thức và điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi