Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Phòng Quản lý công nghiệp)

Ký hiệu thủ tục: LVATTP09
Lượt xem: 588
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở
- Qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
- Qua dịch vụ bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 1.

- Tổ chức/công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương

- Tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

Bước 3. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014).
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a quy định tại Phụ lục II - Thông tư Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở)
Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (bản sao có xác nhận của cơ sở).
- Báo cáo kết quả khắc phục (theo mẫu số 04 phụ lục IV - Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương). Áp dụng đối với trường hợp trường hợp “Chờ hoàn thiện”, đoàn thẩm định đề nghị cơ sở khắc phục.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014). Tải về
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a quy định tại Phụ lục II - Thông tư Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Tải về

Điều kiện chung: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên.
Điều kiện riêng:
- Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:
+ Rượu: Dưới 03 triệu lít sản phẩm/năm;
+ Bia: Dưới 50 triệu lít sản phẩm/năm;
+ Nước giải khát: Dưới 20 triệu lít sản phẩm/năm;
+ Sữa chế biến: Dưới 20 triệu lít sản phẩm/năm;
+ Dầu thực vật: Dưới 50 ngàn tấn sản phẩm/năm;
+ Bánh kẹo: Dưới 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
+ Bột và tinh bột: Dưới 100 ngàn tấn sản phẩm/năm;
+ Dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên.
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.