Mức độ 2  Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ký hiệu thủ tục: ĐT16
Lượt xem: 1563
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bước 1: Nhà đầu tư nộp nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: số 201, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình,  trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ) theo quy định của Nhà nước.

Bước 2: Công chức  tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

File mẫu:

Không