Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5506 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
384013180260
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN VĂN LƯƠNG (037082001147)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 16:09:15
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 16:09:15
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 16:09:15
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 16:09:46
  Hồ sơ 384013180260 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
2
384502184449
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • PHẠM THỊ LỘC THU (037191001530)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:49:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:49:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 10:49:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:25:05
  Hồ sơ 384502184449 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
3
382324183254
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • HOÀNG MẠNH GIAI
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:31:58
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:31:58
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:24:05
  Hồ sơ 382324183254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
4
382324183253
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • PHẠM THỊ HÀ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:30:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:30:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:24:05
  Hồ sơ 382324183253 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
5
382324183252
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • ĐỖ THẠCH TIỀN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:29:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:29:02
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:24:05
  Hồ sơ 382324183252 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
6
382324183251
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • HOÀNG CÔNG HOAN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:24:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:24:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:24:05
  Hồ sơ 382324183251 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
7
382324183250
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • PHẠM THỊ CHÍN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:21:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:21:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:24:05
  Hồ sơ 382324183250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
8
382324183249
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • ĐỖ NGUYỄN TỚI
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:14:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:14:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:24:05
  Hồ sơ 382324183249 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
9
382323184396
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 12/10/2018 08:58:13
 • - Ngày tiếp nhận: 12/10/2018 08:58:13
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:28:02
  Hồ sơ 382323184396 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp
10
382323184395
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 12/10/2018 08:56:42
 • - Ngày tiếp nhận: 12/10/2018 08:56:42
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:28:02
  Hồ sơ 382323184395 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp
11
384013180204
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai tử
 • VŨ THỊ THƯỜNG (164605710)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 13:43:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 13:43:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 13:43:56
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:44:49
  Hồ sơ 384013180204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
12
384013180148
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ NHÂM (164530105)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 15:39:05
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 15:39:42
  Hồ sơ 384013180148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
13
384013180147
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM MINH CHÍNH (037090003676)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 14:13:26
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:24:16
  Hồ sơ 384013180147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
14
384514180035
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • ĐỖ XUÂN DỊCH (161743605)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 16:20:53
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:55:58
  Hồ sơ 384514180035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
15
384013180146
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN TUY (164605727)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:42:03
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:43:33
  Hồ sơ 384013180146 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân