Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 524 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
384218170041
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THƠM
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:06:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:06:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:06:21
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:11:32
 • Hồ sơ 384218170041 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
2
384218170042
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • VŨ THANH BÌNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:07:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:07:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:07:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:11:14
 • Hồ sơ 384218170042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
3
384218170043
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • NGUYỄN MẠNH HẢO
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:08:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:08:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:08:40
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:10:57
 • Hồ sơ 384218170043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
4
384234170047
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Đinh duy Cơng
 • ĐINH VĂN KỈNH
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:22:03
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:22:03
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:22:03
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:36:10
 • Hồ sơ 384234170047 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
5
384234170048
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Đinh Văn Lên
 • ĐINH VĂN THIỆN
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:25:59
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:25:59
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:25:59
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:35:59
 • Hồ sơ 384234170048 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
6
384234170049
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Hoàng Cao Tài
 • HOÀNG MẠNH PHÓNG
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:28:27
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:28:27
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:28:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:35:48
 • Hồ sơ 384234170049 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
7
384234170050
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Đinh Văn The
 • ĐINH THỊ THO
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:31:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:31:06
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:31:06
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:35:36
 • Hồ sơ 384234170050 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
8
384234170051
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
 • NGUYỄN NGỌC THIỆN
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:33:26
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:33:26
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:33:26
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:35:24
 • Hồ sơ 384234170051 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
9
384234170052
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp liệt sỹ Nguyễn Ngọc Sơn
 • NGUYỄN VĂN CẤP
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:35:23
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:35:23
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:35:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:35:12
 • Hồ sơ 384234170052 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
10
384234170054
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Hiền Lương
 • NGUYỄN THỊ QUẾ
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:40:41
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:40:41
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:40:41
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:34:59
 • Hồ sơ 384234170054 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
11
384234170053
 • - Về việc: Ủy quyền làm hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Văn Tư
 • NGUYỄN VĂN HUY
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:37:50
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:37:50
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 10:37:50
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:34:43
 • Hồ sơ 384234170053 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thượng Hòa
12
384006170079
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH (161814038)
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 15:34:09
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:37:55
 • Hồ sơ 384006170079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
13
384218170105
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • NGUYỄN THỊ NGỌC
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:44:57
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:44:57
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:44:57
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:59:23
 • Hồ sơ 384218170105 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
14
384218170106
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN VÁN LƯỢNG
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:46:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:46:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:46:26
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:59:05
 • Hồ sơ 384218170106 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
15
384218170107
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ MAY
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:53:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:53:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:53:18
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:58:50
 • Hồ sơ 384218170107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm