Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2951 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
384006170079
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH (161814038)
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 15:34:09
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:37:55
  Hồ sơ 384006170079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
2
381904181247
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • LÊ BÁ LƯƠNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 22:16:58
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 22:16:58
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 22:18:52
  Hồ sơ 381904181247 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
3
381904181246
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • NGUYỄN VĂN ĐÌNH
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 22:13:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 22:13:28
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 22:15:22
  Hồ sơ 381904181246 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
4
384502181951
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ THANH (164282095)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 16:58:51
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 16:58:51
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 16:58:51
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 17:15:08
  Hồ sơ 384502181951 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
5
384502181810
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LẠI XUÂN TRANG
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 10:35:23
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 10:35:23
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 10:35:23
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181810 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
6
384502181806
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 08:25:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 08:25:43
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 08:25:43
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181806 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
7
384502181805
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • CÙ THỊ MƯỜI
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 07:54:06
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 07:54:06
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 07:54:06
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181805 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
8
384502181804
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM VĂN ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 16:32:36
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 16:32:36
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 16:32:36
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181804 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
9
384502181802
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TỐNG VĂN NGHỊ
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 16:03:36
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 16:03:36
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 16:03:36
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181802 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
10
384502181801
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRỊNH QUANG THÁI
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 15:59:25
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 15:59:25
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 15:59:25
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181801 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
11
384502181794
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRƯƠNG VĂN DŨNG
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 09:48:09
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 09:48:09
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 09:48:09
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181794 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
12
384502181793
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LÊ TRUNG HIẾU
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 09:42:38
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 09:42:38
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 09:42:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181793 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
13
384502181778
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRẦN TIẾN TÙNG
 • - Ngày nộp: 15/05/2018 11:07:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2018 11:07:02
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181778 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
14
384502181776
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐÀM DUY KHÁNH
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 15:46:02
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 15:46:02
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 15:46:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181776 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
15
384502181775
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM NGỌC TUẤN
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 15:18:22
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 15:18:22
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 15:18:22
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181775 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình