Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5122 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
384013180204
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai tử
 • VŨ THỊ THƯỜNG (164605710)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 13:43:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 13:43:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 13:43:56
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:44:49
  Hồ sơ 384013180204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
2
384013180148
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ NHÂM (164530105)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 15:39:05
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 15:39:42
  Hồ sơ 384013180148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
3
384013180147
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM MINH CHÍNH (037090003676)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 14:13:26
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:24:16
  Hồ sơ 384013180147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
4
384514180035
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • ĐỖ XUÂN DỊCH (161743605)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 16:20:53
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:55:58
  Hồ sơ 384514180035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
5
384013180146
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN TUY (164605727)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:42:03
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:43:33
  Hồ sơ 384013180146 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
6
384013180145
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh
 • HÀ ĐỨC CÔNG (037093002694)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:26:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:26:07
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:26:07
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:26:49
  Hồ sơ 384013180145 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
7
384013180144
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • VŨ QUỐC DƯƠNG (164344930)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:18:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:18:28
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:18:28
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:19:05
  Hồ sơ 384013180144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
8
384013180143
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ TUYẾT CHINH (164605571)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:13:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:13:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:13:50
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:15:50
  Hồ sơ 384013180143 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
9
384013180142
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM VĂN CHÍNH (161509030)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:52:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:52:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:52:23
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:56:52
  Hồ sơ 384013180142 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
10
384013180141
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ CHIẾN THẮNG (164106307)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:49:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:49:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:49:54
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:50:36
  Hồ sơ 384013180141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
11
384006170079
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH (161814038)
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 15:34:09
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:37:55
  Hồ sơ 384006170079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
12
384016180068
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai.
 • NGUYÊN THÁI HỌC
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:50:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:50:49
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 14:50:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:52:51
  Hồ sơ 384016180068 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Hải
13
384016180066
 • - Về việc: Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
 • CHU THỊ HỒNG VÂN (164127390)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:31:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:31:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:31:19
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:33:35
  Hồ sơ 384016180066 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Hải
14
384502181739
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • BÙI THỊ NGHĨA
 • - Ngày nộp: 11/05/2018 14:50:21
 • - Ngày tiếp nhận: 11/05/2018 14:50:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:50:21
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181739 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
15
384502181738
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN THỊ HÀ
 • - Ngày nộp: 11/05/2018 10:40:09
 • - Ngày tiếp nhận: 11/05/2018 10:40:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 10:40:09
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181738 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình