Một phần  Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Ký hiệu thủ tục: 2.000908.000.00.00.H42
Lượt xem: 419
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chứng thực
Cách thức thực hiện

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 

15 giờ (8 giờ làm việc/ ngày)

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
23/2015/NĐ-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP 16-02-2015 Chính phủ

 

 

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp

Bước 2. Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có); in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3:

Sở Tư pháp cấp bản sao từ sổ gốc và trả kết quả cho người có yêu cầu.

 

+ Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.   Bản chính: 0
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không