Tìm thấy 389 thủ tục

Mức độ 3
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Mức độ 2
Công nhận khu vực biển cấp huyện
Mức độ 2
Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện
Mức độ 2
Giao khu vực biển
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 2
Trả lại khu vực biển cấp huyện
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 2
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Loading...