Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Toàn trình
Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Toàn trình
Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Một phần
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Toàn trình
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Một phần
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Một phần
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Một phần
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Một phần
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Một phần
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Một phần
Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điểu kiện hoạt động
Một phần
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Toàn trình
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Một phần
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Toàn trình
Cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Loading...