Mức độ 3  Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Ký hiệu thủ tục: 2.000477.000.00.00.H42
Lượt xem: 200
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. - Cơ quan thực hiện: Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trực tuyến 7 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc   Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiệnQuyết định của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý-Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

103/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

12-09-2017

Chính phủ


 


Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở .

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, người đứng đầu cơ sở quyết định dừng trợ giúp xã hội.

Bước 3: Cơ sở lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). Mau so 09.docx Bản chính: 1 Bản sao: 1

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Tải về

1. Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị.

2. Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi. 3. Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

 

3. Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội.